فروشگاه اینترنتی پشتی طبی باراد گروه نوآوران باراد به عنوان گروهی از مخترعین و متخصصین کشور با توجه به آمار رو به رشد کمر دردهای حاصل از نشستن های طولانی مدت به فکر طراحی و ساخت پشتی طبی افتاد .طبق آمارها کمر درد دومین دلیل مراجعه به پزشکان و بعد از سرماخوردگی اولین دلیل غیبت از کار می باشد . پشتی طبی باراد با قراردادن ستون فقرات در بهترین شرایط در هنگام کار از کمردرد پیشگیری می کند http://www.backbarad.ir 2019-05-22T22:17:09+01:00 text/html 2016-07-05T12:56:03+01:00 www.backbarad.ir dayan shap پشتی طبی باراد http://www.backbarad.ir/post/14 <p style="font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">با استفاده از پشتی طبی باراد بر روی هر صندلی معمولی آن صندلی به یک صندلی ارگونومیک تبدلی می شود و باعث می شود ستون</b></font></p><p style="text-align: center;"><b style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">فقرات شما در حالت صحیح (کمترین فشار بر روی مهره ها) قرار گیرد استفاده از </b><font color="#1a1a1a" face="tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 20px;"><b>پشتی طبی باراد&nbsp;</b></span></font><b style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; font-size: small;">مزایای بسیاری برای فرد خواهد داشت</b></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; line-height: 28px; text-align: justify;"><b><font color="#ff0000" size="3">برای سفارش به صورت پیامکی عدد 560514 را به سامانه پیامکی 1000100045 ارسال کنید <br></font></b></span></p><p align="center"><img src="http://8pic.ir/images/7qavvwfi6i76xqrvwf2z.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="395" hspace="0" vspace="0" width="499"></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; line-height: 28px; text-align: justify;"><br></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><img src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/month.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"><img src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/1year1.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></font></p><p style="font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">هم اکنون می توانید&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 128);">پشتی طبی باراد</span><span style="color: rgb(0, 0, 128);">&nbsp;را به صورت پستی سفارش دهید و درب منزل خود تحویل بگیرید</span></b></font></p><p style="text-align: center; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000" size="3"><b>با پرداخت آنلاین فاکتور خود 5 درصد تخفیف دریافت نمایید</b></font></span></p><p style="font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><a href="http://www.dayan-shop.com/shopping-card/add/514/" target="" title=""><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="max-width: 570px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>77,000 تومان</span></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Tahoma, Arial, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>(ارسال فوری سفارشات در تهران و مشهد و اصفهان از طریق پیک)</b></span></font></p><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(203, 58, 83); font-stretch: normal; line-height: 1.7; font-family: DroidNaskh-Regular; position: relative;"><i class="icotitle" style="font-weight: normal; font-size: 14px; border: 1px solid rgb(225, 230, 238); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 50%; color: rgb(175, 185, 200); float: right; height: 25px; position: absolute; right: -33px; top: 0px; transition: all 0.4s ease 0s; -webkit-transition: all 0.4s ease 0s; width: 25px; background-image: linear-gradient(rgb(255, 255, 255) 0%, rgb(244, 244, 244) 100%); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="display: block; font-style: normal; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 1; font-family: BYekan; position: absolute; text-align: center; top: 4px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px; width: 25px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۱</span></span></i></h1> text/html 2016-07-05T11:55:56+01:00 www.backbarad.ir dayan shap پشتی طبی باراد مدل اکسیژن http://www.backbarad.ir/post/18 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" size="3">برای سفارش به صورت پیامکی عدد 562328 را به سامانه پیامکی 1000100045 ارسال کنید&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://8pic.ir/images/j6ghe865prw169ui1eys.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="535" hspace="0" vspace="0" width="535"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.dayan-shop.com/shopping-card/add/2328/" target="" title=""><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="max-width: 570px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></a><br style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>97,000 تومان</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">ویژگی های کلیدی:</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">جلوگیری از کمردردهای ناشی از نشستن های طولانی مدت</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">جلوگیری از بیماری ها و ناهنجاری های ستون فقرات</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">جلوگیری از گردن درد و سردرد/بهبود فرایند هضم</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">بهبود فرایند تنفس واکسیژن رسانی به مغز</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">بهینه سازی وافزایش راندمان کار/ایجاد ظاهرمناسب و افزایش اعتماد به نفس</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">کاهش هزینه های درمانی فرد و بیمه گزاران</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">حذف هزینه های خرید صندلی های گرانقیمت ارگونومیک</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">دارای گواهینامه های ثبت اختراع داخلی و بین المللی</span></p></span></div> text/html 2016-07-05T10:56:47+01:00 www.backbarad.ir dayan shap پشتی طبی باراد مدل کارا http://www.backbarad.ir/post/17 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" size="3">برای سفارش به صورت پیامکی عدد 562336 را به سامانه پیامکی 1000100045 ارسال کنید&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://8pic.ir/images/j7l29tgipma7jxijzvu6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="528" hspace="0" vspace="0" width="528"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.dayan-shop.com/shopping-card/add/2336/" target="" title=""><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="max-width: 570px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></a><br style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>47,000 تومان</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="product-details-meta" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">ویژگی های کلیدی:</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">جلوگیری از کمردردهای ناشی از نشستن های طولانی مدت</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">جلوگیری از بیماری ها و ناهنجاری های ستون فقرات</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">جلوگیری از گردن درد و سردرد/بهبود فرایند هضم</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">بهبود فرایند تنفس واکسیژن رسانی به مغز</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">بهینه سازی وافزایش راندمان کار/ایجاد ظاهرمناسب و افزایش اعتماد به نفس</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">کاهش هزینه های درمانی فرد و بیمه گزاران</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">حذف هزینه های خرید صندلی های گرانقیمت ارگونومیک</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="decoded" src="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22px;">جریان آزاد هوا از فوم با مجرای گردش هوا، آسایش دمایی کامل</span></span></p></div></div> text/html 2016-06-24T23:27:48+01:00 www.backbarad.ir dayan shap به‌نشین ارتوپدی ارگونومیک مدل SC2 http://www.backbarad.ir/post/16 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای سفارش به صورت پیامکی عدد 561673 را به سامانه پیامکی 1000100045 ارسال کنید&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#ff0000" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://8pic.ir/images/rd31s6chistoxuoil8sf.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="520" hspace="0" vspace="0" width="520"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.dayan-shop.com/shopping-card/add/1673/" target="" title=""><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="max-width: 570px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></a><br style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>57,000 تومان</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;"><div class="product-details-meta" style="box-sizing: border-box;"><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">ویژگی های کلیدی:</strong></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">مناسب صندلی خودرو، صندلی اداری، ویلچر و ...&nbsp;</span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">نشستن راحت، مناسب برای نشستن های طولانی مدت</span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">کاهش درد دنبالچه، کمردرد، بواسیر</span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_TradingProductUI_TradingProductTabViewControl00cphMiddle_2516_lblDescription" class="content" style="box-sizing: border-box;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;"></span>جلوگیری از بیماری‌های پروستات , کاهش درد پروستات</span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_TradingProductUI_TradingProductTabViewControl00cphMiddle_2516_lblDescription" class="content" style="box-sizing: border-box;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;"></span><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_TradingProductUI_TradingProductTabViewControl00cphMiddle_2516_lblDescription" class="content" style="box-sizing: border-box;">فوم پلی اورتان، انعطاف پذیر، سلول باز با برگشت پذیری بالا&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_TradingProductUI_TradingProductTabViewControl00cphMiddle_2516_lblDescription" class="content" style="box-sizing: border-box;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;"></span>&nbsp;جریان آزاد هوا از فوم با مجاری گردش هوا، کاهش تعریق</span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_TradingProductUI_TradingProductTabViewControl00cphMiddle_2516_lblDescription" class="content" style="box-sizing: border-box;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;"></span>&nbsp;روکش تری دی اسپیسر، قابلیت نفوذ هوا</span></p></div></span></div> text/html 2016-06-24T16:47:06+01:00 www.backbarad.ir dayan shap نگهدارنده ارگونومیک مانیتور باراد مدل MS1 http://www.backbarad.ir/post/19 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial, sans-serif; line-height: 28px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" size="3">برای سفارش به صورت پیامکی عدد 561672 را به سامانه پیامکی 1000100045 ارسال کنید&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://8pic.ir/images/awlzxf6slnjxki9u318w.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="521" hspace="0" vspace="0" width="521"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.dayan-shop.com/shopping-card/add/1672/" target="" title=""><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="max-width: 570px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></a><span style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><br style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>75,000 تومان</span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;"><br></span></span></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">ویژگی های کلیدی پوما:</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">طراحی ارگونومیک<br style="box-sizing: border-box;"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">تنظیم ارتفاع<br style="box-sizing: border-box;"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">نصب آسان بر روی مانیتورهای دارای استاندارد VESA<br style="box-sizing: border-box;"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_TradingProductUI_TradingProductTabViewControl00cphMiddle_2516_lblDescription" class="content" style="box-sizing: border-box;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">چرخش 360 درجه مانیتور<br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_TradingProductUI_TradingProductTabViewControl00cphMiddle_2516_lblDescription" class="content" style="box-sizing: border-box;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">تنظیم مانیتور حول محور عمود و افق<br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_TradingProductUI_TradingProductTabViewControl00cphMiddle_2516_lblDescription" class="content" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto !important; max-width: 100%;">پایه مقاوم و پایدار</span></span></span></span></p></div> text/html 2014-11-20T10:00:07+01:00 www.backbarad.ir dayan shap خرید اینترنتی پشتی طبی باراد http://www.backbarad.ir/post/7 <div style="text-align: center;"><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: normal;"><span style="font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; line-height: 28px; text-align: justify;"><b><font color="#ff0000" size="3">برای سفارش به صورت پیامکی عدد 560514 را به سامانه پیامکی 1000100045 ارسال کنید </font></b></span><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8130192542/bara1.png" alt="" align="bottom" border="0" height="141" hspace="0" vspace="0" width="510"><br></div></span></center><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b>با استفاده از پشتی طبی باراد بر روی هر صندلی معمولی آن صندلی به یک صندلی ارگونومیک تبدلی می شود و باعث می شود ستون</b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><b style="font-size: small;">فقرات شما در حالت صحیح (کمترین فشار بر روی مهره ها) قرار گیرد استفاده از&nbsp;</b><font style="line-height: normal;" color="#1a1a1a" face="tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 20px;"><b>پشتی طبی باراد&nbsp;</b></span></font><b style="font-size: small;">مزایای بسیاری برای فرد خواهد داشت</b></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8148479918/1_3_.jpg" alt="" style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8148385368/medicalback_12.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="197" hspace="0" vspace="0" width="512"></b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font size="2"><img src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/month.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"><img src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/1year1.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><span style="color: rgb(0, 0, 128);">هم اکنون می توانید&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 128);">پشتی طبی باراد</span><span style="color: rgb(0, 0, 128);">&nbsp;را به صورت پستی سفارش دهید و درب منزل خود تحویل بگیرید</span></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><font size="2"><b>با پرداخت آنلاین فاکتور خود 10 درصد تخفیف دریافت نمایید</b></font></span></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/514/" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; color: rgb(72, 72, 72); text-decoration: none; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="max-width: 570px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></a><br style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>77,000 تومان</span></p><p><font color="#ff0000" face="Tahoma, Arial, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>(ارسال فوری سفارشات در تهران و مشهد از طریق پیک)</b></span></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;"><br></span></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;"><br></span></p><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(203, 58, 83); font-stretch: normal; line-height: 1.7; font-family: DroidNaskh-Regular; position: relative; text-align: start;"><i class="icotitle" style="font-weight: normal; font-size: 14px; border: 1px solid rgb(225, 230, 238); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 50%; color: rgb(175, 185, 200); float: right; height: 25px; position: absolute; right: -33px; top: 0px; transition: all 0.4s ease 0s; -webkit-transition: all 0.4s ease 0s; width: 25px; background-image: linear-gradient(rgb(255, 255, 255) 0%, rgb(244, 244, 244) 100%); background-attachment: initial; background-color: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="display: block; font-style: normal; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 1; font-family: BYekan; position: absolute; text-align: center; top: 4px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px; width: 25px;">۱</span></i><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3">1.دارای تاییدیه های فراوان پزشکی</font></h1><p style="margin: 0px; padding: 5px; color: rgb(119, 119, 119); text-align: justify; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: DroidNaskh-Regular;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پشتی طبی باراد دارای تاییدیه های فراوان پزشکی و ثبت اختراع می باشد و در درمان کمرد در بسیار موثر است .</b></font></p><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(203, 58, 83); font-stretch: normal; line-height: 1.7; font-family: DroidNaskh-Regular; position: relative; text-align: start;"><i class="icotitle" style="border: 1px solid rgb(225, 230, 238); border-radius: 50%; color: rgb(175, 185, 200); float: right; height: 25px; position: absolute; right: -33px; top: 0px; -webkit-transition: all 0.4s ease 0s; transition: all 0.4s ease 0s; width: 25px; background-image: linear-gradient(rgb(255, 255, 255) 0%, rgb(244, 244, 244) 100%); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="display: block; font-style: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; font-family: BYekan; position: absolute; text-align: center; top: 4px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px; width: 25px;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۲</b></font></span></i><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3">2.کیفیت ساخت فوق العاده</font></h1><p style="margin: 0px; padding: 5px; color: rgb(119, 119, 119); text-align: justify; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: DroidNaskh-Regular;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پشتی طبی باراد جهت پیشگیری از کمر درد و درمان کمر درد ، از مواد اولیه ی بسیار مرغوب و با کیفیت تهیه شده است .</b></font></p><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(203, 58, 83); font-stretch: normal; line-height: 1.7; font-family: DroidNaskh-Regular; position: relative; text-align: start;"><i class="icotitle" style="border: 1px solid rgb(225, 230, 238); border-radius: 50%; color: rgb(175, 185, 200); float: right; height: 25px; position: absolute; right: -33px; top: 0px; -webkit-transition: all 0.4s ease 0s; transition: all 0.4s ease 0s; width: 25px; background-image: linear-gradient(rgb(255, 255, 255) 0%, rgb(244, 244, 244) 100%); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="display: block; font-style: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; font-family: BYekan; position: absolute; text-align: center; top: 4px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px; width: 25px;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۳</b></font></span></i><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3">3.رضایت بسیار زیاد استفاده کنندگان</font></h1><p style="margin: 0px; padding: 5px; color: rgb(119, 119, 119); text-align: justify; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: DroidNaskh-Regular;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آیا می دانید 97% از مصرف کنندگان پشتی طبی باراد درمان قطعی کمر درد را تأیید کرده اند ؟&nbsp;<br>آیا می دانید بالای 90% از مصرف کنندگان پشتی طبی باراداین کالا را به عزیزان و دوستان خود معرفی و توصیه می کنند؟</b></font></p><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(203, 58, 83); font-stretch: normal; line-height: 1.7; font-family: DroidNaskh-Regular; position: relative; text-align: start;"><i class="icotitle" style="border: 1px solid rgb(225, 230, 238); border-radius: 50%; color: rgb(175, 185, 200); float: right; height: 25px; position: absolute; right: -33px; top: 0px; -webkit-transition: all 0.4s ease 0s; transition: all 0.4s ease 0s; width: 25px; background-image: linear-gradient(rgb(255, 255, 255) 0%, rgb(244, 244, 244) 100%); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="display: block; font-style: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; font-family: BYekan; position: absolute; text-align: center; top: 4px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px; width: 25px;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۴</b></font></span></i><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3">4.موارد و مزایای استفاده از پشتی طبی باراد</font></h1><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="3"><b><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 5px; color: rgb(119, 119, 119); text-align: justify; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: DroidNaskh-Regular;"><i class="ficond" style="float: right; height: 4px; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 4px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;"></i><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">رعایت و حفظ انحنای استاندارد کمر به هنگام نشستن&nbsp;<br></b></font><i class="ficond" style="float: right; height: 4px; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 4px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;"></i><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فرم عالی جهت پر نمودن گودی کمر و احساس راحتی بیشتر به هنگام نشستن&nbsp;<br></b></font><i class="ficond" style="float: right; height: 4px; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 4px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;"></i><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قابلیت استفاده بر روی صندلی خودرو و آسودگی از کمر درد های حین رانندگی&nbsp;<br></b></font><i class="ficond" style="float: right; height: 4px; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 4px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;"></i><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قابلیت نصب و استفاده بر روی همه ی صندلی های اداری و معمولی&nbsp;<br></b></font><i class="ficond" style="float: right; height: 4px; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 4px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;"></i><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کمک به درمان کمرد درد و دردهای مزمن ناحیه کمر&nbsp;<br></b></font><i class="ficond" style="float: right; height: 4px; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 4px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;"></i><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پیشگیری از دردهای ناحیه کمر بر اثر نشستن های طولانی مدت</b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><br></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8148385484/medicalback_6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="254" hspace="0" vspace="0" width="521"></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b>پشتی طبی باراد بعنوان یک حمایت کننده عالی برای ستون فقرات عمل می نماید و برای قرار گرفتن بر روی تمامی صندلی ها طراحی</b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b>شده است ساختار تیغه ای پشتی طبی باراد در&nbsp; راستای عمود قابل انعطاف بوده و می تواند بر مبنای فشاری که فرد بر آن وارد می کند</b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b>به سمت عقب فرو رفته و تیغه های آن به هم نزدیک شوند&nbsp; به طوری که با پرشدن انحنای طبیعی ستون فقرات&nbsp; در پشتی طبی باراد از</b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b>ستون فقرات کمری حمایت می نماید</b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8148385550/medicalback_1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="265" hspace="0" vspace="0" width="522"></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><span style="color: rgb(0, 0, 128);">هم اکنون می توانید&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 128);">پشتی طبی باراد</span><span style="color: rgb(0, 0, 128);">&nbsp;را به صورت پستی سفارش دهید و درب منزل خود تحویل بگیرید</span></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><font size="2"><b>با پرداخت آنلاین فاکتور خود 10 درصد تخفیف دریافت نمایید</b></font></span></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/514/" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; color: rgb(72, 72, 72); text-decoration: none; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="max-width: 570px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></a><br style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>77,000 تومان</span></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b>رعایت و حفظ انحنای استاندارد کمر به هنگام نشستن ، فرم عالی جهت پر نمودن گودی کمر و احساس راحتی بیشتر به هنگام نشستن</b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b>قابلیت استفاده بر روی صندلی خودرو و آسودگی از کمر دردهای حین رانندگی قابلیت نصب و استفاده بر روی همه ی صندلی های اداری</b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b>و معمولی ، کمک به درمان کمرد درد و دردهای مزمن ناحیه کمر ، پیشگیری از دردهای ناحیه کمر بر اثر نشستن های طولانی مدت</b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b>برخی از تاییدیه های پشتی طبی باراد : دارای گواهینامه ثبت اختراع بشماره 73494 ، دارای تاییدیه ثبت اختراع از دانشگاه علوم پزشکی</b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b>توصیه نامه استفاده از مرکز بهداشت ، تاییدیه علمی اختراع از دانشگاه فردوسی ، تایید شده توسط متخصصین ستون فقرات و ارتوپد</b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8148385726/medicalback_9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="184" hspace="0" vspace="0" width="522"></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b>مخاطبان&nbsp;<a title="پشتی باراد" href="http://www.medicalback.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(8, 126, 164);">پشتی باراد</a>&nbsp;: کارمندان ادارت ، شرکت ها ، سازمان ها و افرادی که بیشتر ساعات روز را پشت میز می نشینند ، رانندگان</b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b>کاربران صندلی در منازل ، بیمارانی که از کمر درد و مشکلات ستون فقرات از جمله دیسک کمر رنج می برند و کاربران ویلچر</b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8148385634/medicalback_11.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="214" hspace="0" vspace="0" width="521"></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2"><b><span style="color: rgb(0, 0, 128);">هم اکنون می توانید&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 128);">پشتی طبی باراد</span><span style="color: rgb(0, 0, 128);">&nbsp;را به صورت پستی سفارش دهید و درب منزل خود تحویل بگیرید</span></b></font></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><font size="2"><b>با پرداخت آنلاین فاکتور خود 10 درصد تخفیف دریافت نمایید</b></font></span></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/514/" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; color: rgb(72, 72, 72); text-decoration: none; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="max-width: 570px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></a><br style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>77,000 تومان</span></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><br><img src="http://dayan-shop.com/theTba-Contents/UserFiles/Products/imgnewthem/ba797dff-7a31-4b3d-bb3d-5f0f4bfcd387.jpg?w=450&amp;h=450&amp;q=veryhigh" alt="" style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">[http://www.aparat.com/v/NRJ2y]</span></p></div> text/html 2014-11-20T09:54:05+01:00 www.backbarad.ir dayan shap نحوه نصب پشتی طبی باراد http://www.backbarad.ir/post/10 <div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8152609192/how_to_use_barad_big11.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="779" hspace="0" vspace="0" width="550"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/514/" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; color: rgb(72, 72, 72); text-decoration: none; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="max-width: 570px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></a><br style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>77,000 تومان</span></div> text/html 2014-09-27T13:33:23+01:00 www.backbarad.ir dayan shap خرید اینترنتی پشتی طبی باراد http://www.backbarad.ir/post/6 <div style="text-align: center;"><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: normal;"><span style="font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; line-height: 28px; text-align: justify;"><b><font color="#ff0000" size="3">برای سفارش به صورت پیامکی عدد 560514 را به سامانه پیامکی 10008310 ارسال کنید <br></font></b></span></div></span></center><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8143032676/barad_jpg.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><br></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font size="2"><img src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/month.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"><img src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/1year1.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></font></p><p dir="ltr" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/514/" style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; text-decoration: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></a><br style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>77,000 تومان</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">مطمئنا ویژگی های پشتی طبی باراد را دیده و یا شنیده اید</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">این روز ها همه از ویژگی های این محصول شگفت انگیز می گویند</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><img src="http://dayan-shop.com/theTba-Contents/UserFiles/Products/imgnewthem/cb9d7329-7fc9-4904-97f5-e8ebdd332d22.jpg?w=450&amp;h=450&amp;q=veryhigh" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">با استفاده از این محصول :</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">ستون فقرات در بهترین وضعیت موقع نشستن قرار گرفته</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">و دچار کمر درد و ناهنجاری های ستون فقرات نمی شوید</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">پس</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">اگر به مدت طولانی روی صندلی خودرو می نشینید</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">اگر به مدت طولانی روی صندلی و پشت کامپیوتر می نشینید</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">اگر در محل کار خود به مدت طولانی&nbsp;روی صندلی می نشینید</font><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">پشتی طبی باراد به ستون فقرات شما کمک می کند که در بهترین وضعیت قرار بگیرد</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">و تمام کارهای نشسته را به مدت طولانی و&nbsp;بدون خستگی کمر&nbsp;انجام می دهید</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font color="#ff0000" size="2">قابلیت تنظیم و انعطاف پذیری پشتی طبی باراد در ارتفاع و عمق گودی کمر</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">دارای گواهینامه ثبت اختراع به شماره 73494</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">دارای تاییدیه ثبت اختراع از دانشگاه علوم پزشکی</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">دارای توصیه نامه استفاده از مرکز بهداشت</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">دارای تاییدیه علمی اختراع از دانشگاه فردوسی</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">تایید شده توسط متخصصین ستون فقرات و ارتوپد</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2"><img src="http://www.baradback.net/images/barad.jpg" height="564" width="230"></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2"></font>&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font color="#ff0000" size="2"><strong>ویژگی های پشتی طبی باراد :</strong></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><strong><font color="#ff0000"></font></strong><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">جلوگیری از کمر درد های ناشی از نشستن های طولانی مدت&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">جلوگیری از بیماری ها و ناهنجاری های ستون فقرات&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">جلوگیری از گردن درد و سردرد در نشستن های طولانی مدت&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">بهبود فرآیند تنفس و اکسیژن رسانی به مغز&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">بهبود فرآیند هضم&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">بهینه سازی و افزایش راندمان کار بعد از سرما خوردگی&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">ایجاد ظاهر مناسب و افزایش اعتماد به نفس&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">کاهش هزینه های درمانی&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">حذف هزینه های خرید صندلی های گرانقیمت ارگونومیک</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;" align="center"><font size="2">&nbsp;</font><img src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/month.jpg" alt="" style="font-size: small; color: rgb(72, 72, 72); font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"><img src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/1year1.jpg" alt="" style="font-size: small; color: rgb(72, 72, 72); font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></p><p dir="ltr" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/514/" style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; text-decoration: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></a><br style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>77,000 تومان</span></p></div> text/html 2014-09-27T13:30:49+01:00 www.backbarad.ir dayan shap خرید پشتی طبی باراد http://www.backbarad.ir/post/5 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; line-height: 28px; text-align: justify;"><b><font color="#ff0000" size="3">برای سفارش به صورت پیامکی عدد 560514 را به سامانه پیامکی 10008310 ارسال کنید <br><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><center style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">استفاده</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">از</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">صندلی</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">های</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">ارگونومیک</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">برای</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">حفظ</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">صحیح</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">طرز</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">قرارگیری</span></center><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">ستون</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">فقرات</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">و</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">کاهش</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">فشار</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">وارد</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">بر</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">آن</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">ضروری</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">می</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">باشد</span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">گروه</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">نوآوران</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">باراد</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">با</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">در</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">نظر</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">گرفتن</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">این</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">حقایق</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">طراحی</span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">یک</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">نوع</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">پشتی</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">طبی</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">را</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">در</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">دستور</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">کار</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">خود</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">قرار</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">داد</span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">که</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">با</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">داشتن</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">حداکثر</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">مزایای</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">یک</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">صندلی</span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">ارگونومیک</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">برای</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">ستون</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">فقرات</span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">با</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">قیمت</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">اندک</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">در</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">اختیار</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">تمام</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">اقشار</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">جامعه</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">قرار</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">گیرد</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">&nbsp;.</span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8148479918/1_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><font size="2"><img src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/month.jpg" alt="" style="max-width: 570px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"><img src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/1year1.jpg" alt="" style="max-width: 570px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></font></p><p dir="ltr" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/514/" style="color: rgb(72, 72, 72); text-decoration: none; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="max-width: 570px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></a><br style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>77,000 تومان</span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font size="2">مزایای پشتی طبی باراد</font></strong></p><ul class="bullets" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><font size="2">رعایت و حفظ انحنای استاندارد کمر به هنگام نشستن</font></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><font size="2">فرم عالی جهت پر نمودن گودی کمر و احساس راحتی بیشتر به هنگام نشستن</font></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><font size="2">قابلیت استفاده بر روی صندلی خودرو و آسودگی از کمر درد های حین رانندگی</font></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><font size="2">قابلیت نصب و استفاده بر روی همه ی صندلی های اداری و معمولی</font></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><font size="2">کمک به درمان کمرد درد و دردهای مزمن ناحیه کمر</font></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><font size="2">پیشگیری از دردهای ناحیه کمر بر اثر نشستن های طولانی مدت</font></span></li></ul><div><br></div></div></div> text/html 2014-07-15T12:03:13+01:00 www.backbarad.ir dayan shap پشتی طبی باراد http://www.backbarad.ir/post/3 <div style="text-align: center;"><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: normal;"><br></div></span></center><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">استفاده</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">از</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">صندلی</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">های</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">ارگونومیک</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">برای</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">حفظ</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">صحیح</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">طرز</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">قرارگیری</span></center><div style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">ستون</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">فقرات</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">و</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">کاهش</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">فشار</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">وارد</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">بر</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">آن</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">ضروری</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">می</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">باشد</span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">گروه</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">نوآوران</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">باراد</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">با</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">در</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">نظر</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">گرفتن</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">این</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">حقایق</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">طراحی</span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">یک</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">نوع</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">پشتی</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">طبی</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">را</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">در</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">دستور</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">کار</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">خود</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">قرار</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">داد</span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">که</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">با</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">داشتن</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">حداکثر</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">مزایای</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">یک</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">صندلی</span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">ارگونومیک</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">برای</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">ستون</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">فقرات</span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">با</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">قیمت</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">اندک</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">در</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">اختیار</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">تمام</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">اقشار</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">جامعه</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">قرار</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">گیرد</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">&nbsp;.</span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br></span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><img title="بالش طبی راد,بالش طبی,بالش راد,بالشک راد,پشتی طبی راد,پشتی طبی,پشتی زاد,پشتی راد,پشتی راد,پشتی طبی راد" src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/1.jpg" alt="بالش طبی راد,بالش طبی,بالش راد,بالشک راد,پشتی طبی راد,پشتی طبی,پشتی زاد,پشتی راد,پشتی راد,پشتی طبی راد" width="450" height="350" style="margin: 0px auto; padding: 6px; list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; display: block;"></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><font size="2"><img src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/month.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"><img src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/1year1.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></font></p><p dir="ltr" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/514/" style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; text-decoration: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></a><br style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>77,000 تومان</span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font size="2">مزایای پشتی طبی باراد</font></strong></p><ul class="bullets" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: normal; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><font size="2">رعایت و حفظ انحنای استاندارد کمر به هنگام نشستن</font></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><font size="2">فرم عالی جهت پر نمودن گودی کمر و احساس راحتی بیشتر به هنگام نشستن</font></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><font size="2">قابلیت استفاده بر روی صندلی خودرو و آسودگی از کمر درد های حین رانندگی</font></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><font size="2">قابلیت نصب و استفاده بر روی همه ی صندلی های اداری و معمولی</font></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><font size="2">کمک به درمان کمرد درد و دردهای مزمن ناحیه کمر</font></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><font size="2">پیشگیری از دردهای ناحیه کمر بر اثر نشستن های طولانی مدت</font></span></li></ul><div><font color="#800000" size="2"><br></font></div><div><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">پشتی</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">طبی</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">باراد</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">به</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">عنوان</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">یک</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">حمایت</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">کننده</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">برای</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ستون</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">فقرات</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">کمری</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">عمل</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span></center><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">می</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">نماید</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">و</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">برای</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">قرار</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">گرفتن</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">بر</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">روی</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">تمامی</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">صندلی</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ها</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">طراحی</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">شده</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">است</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;.&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ساختار</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">تیغه</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ای</span></center><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">این</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">محصول</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">در</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">راستای</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">عمود</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">قابل</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">انعطاف</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">بوده</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">و</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">میتواند</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">بر</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">مبنای</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">فشاری</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">که</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">فرد</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">بر</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">آن</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">وارد</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">می</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">کند</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">به</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span></center><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">سمت</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">عقب</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">فرورفته</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">و</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">تیغه</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">های</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">آن</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">به</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">هم</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">نزدیک</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">شوند</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">به</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">طوری</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">که</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">با</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">پرشدن</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">انحنای</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">طبیعی</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ستون</span></center><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">فقرات</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">از</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;lumbar</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;(</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ستون</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">فقرات</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">کمری</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;)&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">حمایت</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">مینماید</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;.&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">این</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ساختارمتشکل</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">از</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">یک</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ترکیب</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">پلیمری</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">است</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">که</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span></center><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">نهایتا</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">بعد</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">از</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ساعت</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ها</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">آزمایشات</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">آزمون</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">و</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">خطا</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">خاصیت</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ارتجاعی</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">لازم</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">را</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">یافته</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">است</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;.</span></center><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(243, 243, 243);"><br></span></center><div style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; line-height: 18px;"><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><img title="بالش طبی راد,بالش طبی,بالش راد,بالشک راد,پشتی طبی راد,پشتی طبی,پشتی زاد,پشتی راد,پشتی راد,پشتی طبی راد" src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/2.jpg" alt="بالش طبی راد,بالش طبی,بالش راد,بالشک راد,پشتی طبی راد,پشتی طبی,پشتی زاد,پشتی راد,پشتی راد,پشتی طبی راد" style="margin: 0px auto; padding: 6px; list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; display: block;"></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">تاییدیه</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">های</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">پشتی</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">طبی</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">باراد</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">&nbsp;:</span></font></span></span></strong></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2">دارای گواهینامه ثبت اختراع به شماره 73494</font></span></span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2">دارای تاییدیه ثبت اختراع از دانشگاه علوم پزشکی</font></span></span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2">دارای توصیه نامه استفاده از مرکز بهداشت</font></span></span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2">دارای تاییدیه علمی اختراع از دانشگاه فردوسی</font></span></span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2">تایید شده توسط متخصصین ستون فقرات و ارتوپد</font></span></span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><img title="بالش طبی راد,بالش طبی,بالش راد,بالشک راد,پشتی طبی راد,پشتی طبی,پشتی زاد,پشتی راد,پشتی راد,پشتی طبی راد" src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/3.jpg" alt="بالش طبی راد,بالش طبی,بالش راد,بالشک راد,پشتی طبی راد,پشتی طبی,پشتی زاد,پشتی راد,پشتی راد,پشتی طبی راد" style="margin: 0px auto; padding: 6px; list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; display: block;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;">.</span></p><p style="text-align: center; color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br></span></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><img title="بالش طبی راد,بالش طبی,بالش راد,بالشک راد,پشتی طبی راد,پشتی طبی,پشتی زاد,پشتی راد,پشتی راد,پشتی طبی راد" src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/5.jpg" alt="بالش طبی راد,بالش طبی,بالش راد,بالشک راد,پشتی طبی راد,پشتی طبی,پشتی زاد,پشتی راد,پشتی راد,پشتی طبی راد" style="margin: 0px auto; padding: 6px; list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; display: block;"></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><img src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/baleshrad/1383120825.jpg" alt="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; display: block;"></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br></p></div></div></div></div>